Inbound marketing "must know"

Viktiga guider med allt du behöver veta anpassat efter din förkunskap

 • Nybörjare - 5 min läsning

  7 viktiga skäl till att välja inbound marketing redan idag

  Ladda ner
 • Nyfiken - 10 min läsning

  Ska du läsa en enda guide om inbound marketing - läs denna

  Ladda ner
 • Intresserad - 10 min läsning

  Att komma igång & att se ROI på er inbound marketing-satsning

  Ladda ner

Inbound marketing: mer tid för intresserade kunder och mindre på att leta nya affärer!

Få fler kunder att hitta till er med marknadsföring som är både lönsam och uppskattad.

I grund och botten är inbound marketing ett annorlunda synsätt på marknadsföring. Att gå emot traditionella sätt att störa till sig kundens uppmärksamhet. Otaliga annonsföretag erbjuder ställen att synas på och förhoppningsvis ”sticka ut ur bruset” men i slutändan är det samma princip. Att hitta en yta, ett forum eller en plats att synas på. Inbound marknadsföring är annorlunda. Det handlar om att lyssna och förstå kunden och därefter möta kunden på ett sätt som passar denne. Det ger långsiktigt lönsam marknadsföring, bättre kundrelationer och högre försäljning.

inbound-marketing-icon

Vad gör inbound marketing annorlunda?

Inbound marketing är en helhetsmodell för att skapa starkare varumärken, effektivare försäljning och fler leads (potentiella kunder). Inbound marketing lämpar sig speciellt väl för produkter och tjänster med en lång säljcykel. Några snabba take-aways:

 • Helhetsmodell
 • Skapar varma leads
 • Skalbart
 • Mätbart
 • Utbildar kunden
 • Värde före exponering
 • Bygger trovärdighet
 • Exponentiell avkastning

Försäljning och marknadsföring har förändrats

Med den snabba teknologiska utveckling som varit de senaste åren har kunden och köpprocessen förändrats. Den ständigt uppkopplade kunden har fått större makt och är inte längre mottaglig för samma typer av budskap som tidigare. Bolag som jobbar med annonsering har i sin vilja att överleva ett ökat antal annonsmöjligheter för att fler ska kunna vara med som annonsörer. När vi exponeras för en stor mängd annonser och budskap varje dag blir istället konsekvensen att vi lär oss att stänga av. Människan är intelligent och snabb att anpassa sig.

Samma sak har skett inom försäljning. Säljare kämpar på för att nå fram till nya kunder och även här är det en rörelse där de ökade ansträngningarna får motsatt effekt. Ju aggressivare försäljning desto mer skjuter man kunden ifrån sig.

Marknadsföring i dess traditionella bemärkelse har blivit onödigt kostsamt och ger låga resultat. Kunden har blivit immun mot försäljning och reklam – företag som vill växa i dagens ständigt uppkopplade samhälle måste anpassa sig. Inbound marketing är lösningen.

Inbound vs outbound – att förtjäna uppmärksamhet

För att lyckas handlar det helt enkelt om att vända upp och ned på tillvägagångssättet. Inbound marketing börjar med ett mentalt skifte: förstå att ni måste förtjäna kundernas uppmärksamhet och bygga förtroende bland era potentiella kunder.

Sociala medier, bloggar, guider, video, podcasts och onlineseminarier är viktiga delar i inbound marketing och tjänar alla ett och samma syfte. Ett sätt att nå fram till kunden, eller ännu tydligare individen bakom beslutet, på ett sätt som passar denne och får denne att börja intressera sig. Med en smart strategi och rätt utförande märker ni snart att era potentiella kunder söker sig till er, inte nog med det. De talar om er när inte ni är där.

Inbound marketing handlar om att kunden kvalificerar leverantören istället för att säljaren kvalificerar kunden. Det skapar varumärken som människor tycker om och framför allt – som bygger försäljning på ett helt nytt sätt!

Inbound marketing ger ökad försäljning

Bakom varje köp ligger en mognadsprocess. Ju större köp desto längre brukar processen vara. Inbound marketing tar stor hänsyn till detta och ser till att göra den första delen av köpprocessen lättare för kunden. På så sätt spar ni tid och kan använda era försäljningsresurser där ni få mest tillbaka – I möten med kunder som är inom er målgrupp och som ni vet är intresserade av det ni erbjuder.

inbound-graph
Inbound marketing hanterar de fyra första stegen i en köpprocess. Det sker online, på kundens villkor och är skalbart. Enligt studier är en kund som mest mottaglig för interaktion med en säljare när kunden själv genomfört mer än hälften av köpprocessen.  Ni tar över
för möte & försäljning
inbound-graph
Första stegen: Inbound marketing hanterar de fyra första stegen i en köpprocess. Det sker online, på kundens villkor och är skalbart. Enligt studier är en kund som mest mottaglig för interaktion med en säljare när kunden själv genomfört mer än hälften av köpprocessen.
Sista steget: Ni tar över för möte & försäljning.

 

inbound-marketing-3

När passar inbound marketing

En viktig del i inbound marketing är att värma leads till kunder. Detta görs med ett marketing automation-verktyg, vi använder oss av Hubspot, som håller koll på varje leads och anpassar kommunikationen efter den potentiella kundens behov och intresse. Alltså är inbound marketing som bäst när det handlar om en längre köp- och säljprocess där det tar tid för kunden att sätta sig in i sitt köp och val av leverantör. Även webbaserade tjänster, främst av prenumerationsmodell, kan ha stor nytta av inbound marketing. I våra case kan du läsa mer om de företag vi hjälper med inbound marketing.


Nästa steg: att attrahera rätt besökare till er hemsida