Inbound marketing "must know"

Viktiga guider med allt du behöver veta anpassat efter din förkunskap

 • Nybörjare - 5 min läsning

  7 viktiga skäl till att välja inbound marketing redan idag

  Ladda ner
 • Nyfiken - 10 min läsning

  Ska du läsa en enda guide om inbound marketing - läs denna

  Ladda ner
 • Intresserad - 10 min läsning

  Att komma igång & att se ROI på er inbound marketing-satsning

  Ladda ner

Synkronisera

Det första steget vi tar i vårt samarbete handlar om att synkronisera era mål och befintlig försäljning med våra arbetsmetoder och inbound marketing. Med hjälp av vår strategi tar vi fram en skräddarsydd modell för hur ni kommer att lyckas.

I inledningsfasen kommer mycket arbete att kretsa kring två saker: att lyfta ert varumärke för inbound marketing med fokus på värdeskapande, tonalitet och digital närvaro, medan det andra steget handlar om att väva samman ert befintliga säljarbete med er inbound marketing.

Vi utgår från det som redan finns hos er, vi lyfter fram det som gör er unika på ett tilltalande sätt och ser samtidigt till att optimera resultaten från ert befintliga försäljnings- och marknadsarbete.

Synkronisering handlar om att

– Ta fram en strategi i linje med er målsättning
– Synkronisera befintlig försäljning med er satsning
– Sätta upp strategier för de sociala kanaler som passar er bäst
– Uppdatera er kommunikation för inbound marketing
– Se över er befintliga hemsida
– Göra er till ett inbound marketing-vänligt företag

Vår roll i arbetet

I det inledande skedet gäller det framför allt för oss att hitta det upplägg som passar er. Varje företag och varje inbound marketing-strategi är unik. Vi hjälper er med planering, utbildning och genomförande och finns även till som ett bollplank för idéer och tankar som kommer upp under processens gång. För oss är det viktigt att vi lär känna er som företag så att vi kan ta med oss er personlighet online och att vi gemensamt identifierar era olika målgrupper.

synkronisera_varden

Mer än bara Inbound marketing – alla delar räknas!

Utöver arbetet med marketing automation analyserar vi också den bredare bilden av er som företag och tar tag i de delar där vi vet att vi kan göra skillnad. Stor skillnad. Under den tidiga delen av arbetet kommer ni därför att uppleva en snabb och synlig förbättring i upplevelsen av ert varumärke – detta i väntan på de större inbound-resultaten som behöver växa till sig under några månader innan det ger ett ordentligt utslag. Med andra ord ägnar vi alltså oss inte bara åt inbound marketing-delen, utan även åt att lyfta ert varumärke och er likeability.

Utvecklar säljprocessen
Vi väver tidigt samman vårt arbete med er nuvarande försäljning som med hjälp av våra inbound marketing-metoder lättare kommer nå till nästa nivå. Hur ser er säljprocess ut idag och finns det möjlighet att vi kan utveckla det för bättre avkastning? Vi tar fram underlag som understöder den befintliga säljprocessen digitalt så att vägen från kall till varm kund blir kortare.Vårt arbete kommer att förbättra era pågående dialoger med kund då de får större möjlighet att sätta sig in i det ni erbjuder. Parallellt med detta hjälper vi er att spåra hur er potentiella kund interagerar/researchar er när denne har nått beslutsfasen.

Ser över er hemsida

Är er hemsida flera år gammal eller är den svår att navigera på? Behöver ni hjälp med att spåra nya potentiella kunder och öka er konvertering? Det finns många sätt att optimera en hemsida och vårt mål är att vi ska kunna checka av de punkter som är viktigast för just er. För några kan det handla om att förbättra sin SEO och göra det lättare för potentiella kunder att hitta till er sajt medan det för andra kan vara viktigare att utveckla den grafiska känslan. Vi tar oss an önskemålen oavsett utmaning!

Hur låter ert varumärke?

En riktigt bra text kan lyfta ett företag till helt nya höjder. Dessvärre kan en sämre text göra precis det motsatta. Vi hjälper er gärna med att se över era texter för att säkerställa att ni använder er av en tonalitet och ett uttryck som attraherar.

Hur ser er sociala närvaro ut?

Att använda sig av sociala medier är ett fantastiskt sätt för att få spridning på ert varumärke och nåut till er specifika målgrupp. När vi startar upp vårt samarbete tar vi oss en titt på hur er närvaro i sociala medier ser ut idag och hur den skulle kunna utvecklas – både i varumärkes- och i säljsyfte. Var är er målgrupp som mest aktiv och vilket uttryck och tonalitet tror ni att de tilltalas av? Som i all marknadsföring är nyckeln till att lyckas helt och hållet kopplat till hur väl ni känner era potentiella kunder/er målgrupp. Genom att använda er av en väl utarbetad social media-strategi kommer ni att skapa en närmare relation till era framtida kunder och samtidigt ge er varumärkeskännedom ett rejält kliv framåt.


Nästa steg: att attrahera rätt besökare till er hemsida